സൗദിയില്‍ നിന്ന് വിദേശികള്‍ അയക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതിയീടാക്കില്ല

സൗദിയില്‍ വിദേശികള്‍ അയക്കുന്ന പണത്തിന് നികുതി ഈടാക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാന .രഹിതമാണന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഠങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി പണം അയക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വിദേശത്തേക്ക് പണം അയക്കുന്നതിന് നികുതിയോ അധിക ഫീസോ ചുമത്തില്ല. വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ സമ്പദ് ഘടന വളര്ത്താനാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പണമയക്കുന്നിതിന് വിദേശികളോട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജിന്‍റെ 5 ശതമാനം മൂല്യവര്‍ദ്ധിത നികുതി മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ധനകാര്യ മന്ദ്രാലയം പ്രസ്ഥാവനയില്‍ വിശദീകരിച്ചു. സൗദിഅറേബ്യയിലുള്ള 95 ലക്ഷം വിദേശികള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 3800 കോടി ഡോളര്‍ മാതൃരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചുയെന്നാണ് രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ സൗദി അറേബ്യന്‍ മോണിട്ടറി ഏജെസികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Article by admin