നിപ്പ: ആശങ്കയകലുന്നില്ല; ചികിത്സയില്‍ ആയിരുന്ന 2 പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു; മരണം 16 ആയി

Article by admin